Baner
Baner
Baner
Baner

PostHeaderIcon Kako do prakse preko IAESTE

Da biste otišli na praksu preko IAESTE programa, neophodno je da prođete kroz proces aplikacije. Sledi hronologija aktivnosti kroz koje je neophodno proći kako biste uspešno aplicirali i otišli na praksu.

UČLANJENJE –  popunite online formular i putem elektronske pošte ćete biti obavešteni o tome šta je sve potrebno da predate i u kom terminu.

KONKURS –  kandidat koji ima status člana IAESTE Pododbora Novi Sad u toku školske godine u kojoj želi da ode na praksu mora da aplicira u roku predviđenom za konkurs popunjavanjem konkursnog lista (link). Informacije o trajanju konkursa i detaljima aplikacije biće istaknuti na naslovnoj stranici web sajta.

ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA –  uspešno položen ispit iz engleskog jezika je neophodan uslov za odlazak na praksu. Ovaj 90-tominutni “multiple choice” test se polaže u organizaciji IAESTE-a  krajem decembra 2017. godine.

FORMIRANjE RANG LISTE ZA RAZMENU –  Krajem januara meseca se formira rang lista sabiranjem bodova na sledeći način:

PROSEČNA OCENA STUDIJA + OCENA SA TESTA ENGLESKOG + DODATNI BODOVI (svaka praksa koju obezbedite u našem gradu za dolazeće strane studente donosi 1 bod na rang listi, više informacija potražite ovde)

Studenti se takođe odvajaju po fakultetima i departmanima (slični obrazovni programi mogu biti združeni na zajedničku rang listu).

RASPODELA PRAKSI –  posle Međunarodne konferencije IAESTE koja se održava krajem januara, na kojoj se vrši razmena praksi, sledi raspodela na kojoj kandidati, shodno svojoj poziciji na rang listi, biraju jednu od ponuda (druga polovina februara).

SAKUPLJANJE DOKUMENTACIJE –  kandidat koji je na raspodeli odabrao određenu ponudu dobija uputstvo za sastavljanje neophodnih dokumenata (CV, motivaciono pismo, lista predmeta itd.) i dužan je da u propisanom roku iste dostavi IAESTE-u. Nakon toga aplikacija se prosledjuje IAESTE-u, odnosno poslodavcu, zemlje u kojoj student treba da obavi svoju praksu.

PRIPREMA ZA ODLAZAK –  kada student dobije informaciju od IAESTE Srbije da je primljen na praksu, počinju pripreme oko organizovanja putovanja i regulisanja vize. IAESTE Srbije pruža dodatnu pomoć, izdavanjem potrebnih dokumenata i davanjem informacija na osnovu iskustava iz prethodnih godina.

PRAKSA –  za vreme obavljanja prakse, student od poslodavca dobija novčanu nadoknadu dovoljnu da pokrije osnovne životne troškove (smeštaj, ishrana i gradski prevoz) i džeparac. U većini zemalja IAESTE organizuje razne aktivnosti za studente na praksi.

POVRATAK –  nakon obavljene prakse, studentu će biti prosleđen upitnik o obavljenoj praksi koji služi u svrhu evaluacije poslodavca i IAESTE odbora u zemlji obavljanja prakse. Standardan formular biće poslat svakom studentu po povratku sa prakse elektronskim putem.

SERTIFIKAT –  po popunjavanju evaluacionog formulara, na zahtev studenta, izdaje se setifikat o obavljenoj praksi na srpskom ili engleskom jeziku.

 
Primajte informacije o praksama i konkursima. prijavite se na nas newsletter.